وجدان به ما چيزهاي زيادي ياد داد
آخ که شکرت ای خدا

خداجون متشکریم که چشم دادی بهمون،

واسه گریه کردن و دیدن این دنیای زشت

مرسی که پا به ما دادی واسه سگ دو زدن،

 واسه گشتن تو جهنم دنبال راه بهشت

آخ که شکرت ای خدا واسه جهان به این بدی،

 چی میشد اگه تو دست به ساختنش نمی زدی

خداجون ممنون از اینکه دو تا دست دادی به ما،

تا اونا را رو به هر مترسکی دراز کنیم

خداجون مرسی از این دلی که تو سینَمونه،

 میتونیم دل یکی دیگه رو بازیچه کنیم

آخ که شکرت ای خدا واسه جهان به این بدی،

چی میشد اگه تو دست به ساختنش نمی زدی

خداجون ممنون از اینکه دو تا دست دادی به ما،

 تا اونا را رو به هر مترسکی دراز کنیم

خداجون مرسی از این دلی که تو سینَمونه،

میونیم دل یکی دیگه رو بازیچه کنیم

آخ که شکرت ای خدا واسه جهان به این بدی،

چی میشد اگه تو دست به ساختنش نمی زدی

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٧/٧/۱٥ - reza kashani
منو مهدی تیر تو چاله حلق خورده و محسن افشار و حمید جون

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٧/٧/۱٥ - reza kashani
جلسه صبح جمعه یاحسین 12/7/87

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٧/٧/۱٥ - reza kashani